Bùi Thu Trang

05/05/2020

Phó Bí thư Đoàn VP Cơ quan Tổng công ty

Vũ Trọng Khuyến

05/05/2020

Bí thư Đoàn Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Công trình Hàng hải

Nguyễn Văn Hoàng

05/05/2020

Phó Bí thư Đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Đào Duy Huy

26/07/2022

Bí thư Chi Đoàn Công  Kho bãi VIMC Hải Phòng