Ra mắt Biểu trưng Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải VN lần thứ VI

24/08/23 3:04 PM

Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, biểu trưng được với thiết kế hiện đại, mang màu sắc chủ đạo của tổ chức Công đoàn và ngành Hàng hải. Biểu trưng đã truyền tải được tinh thần của Đại hội VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thể hiện được bản sắc riêng có của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Biểu trưng Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Theo lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, ở vị trí cao nhất của biểu trưng là huy hiệu Công đoàn Việt Nam được đặt ở vị trí trung tâm của vòng tròn với ba con sóng ở phía dưới, trong đó vòng tròn tượng trưng cho hình ảnh mặt trời lên trên biển, ba con sóng là ba lĩnh vực kinh doanh chính của ngành Hàng hải là Cảng biển, Vận tải biển và Dịch vụ Hàng hải.

Hình ảnh mang ý nghĩa với niềm tự hào là đoàn viên Công đoàn Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, người lao động Hàng hải sẽ đoàn kết quyết tâm, chung sức, đồng lòng lao động, sản xuất, công tác vì sự phát triển của doanh nghiệp, sự vững mạnh của tổ chức Công đoàn và sự phồn vinh của đất nước.

Thiết kế cách điệu tạo hình số VI la mã tượng trưng cho Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, đồng thời cũng là biểu tượng của chữ V trong tiếng Anh (Victory – chiến thắng, thắng lợi) thể hiện: Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động để đạt được những thắng lợi mới trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, trọng tâm là tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và đất nước.

Báo Lao động