Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng Hải Phòng tiếp tục đà tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2021, với tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng vẫn duy trì ở mức cao, tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng đạt được như sau: Sản lượng hợp nhất thực hiện 19,52 triệu tấn, đạt 52,1% kế hoạch năm 2021 (37,5 triệu tấn), tăng 17,5% so với 6 tháng đầu năm 2020, trong đó container thực hiện 1.027.000 teu, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu hợp nhất dự kiến là 1.190 tỷ đồng đạt 53,5% kế hoạch năm 2021 (2.224 tỷ đồng) và tăng 14,8% so với 6 tháng đầu năm 2020 (1.036,385 tỷ).

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả. Cảng đã xây dựng các kịch bản phù hợp với điều kiện sản xuất để chủ động xử lý trong các trường hợp phát sinh; góp phần đảm bảo sản xuất, thực hiện mục tiêu kép của chính phủ “Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, Cảng Hải Phòng đã tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với thành phố và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam với tổng số tiền là 9,3 tỷ đồng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và cạnh tranh thị phần gay gắt sẽ tiếp tục gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để duy trì đà phát triển, trong 6 tháng cuối năm 2021 Cảng Hải Phòng sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 bến container số 3 và số 4 Cảng Cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, áp dụng và phát triển công nghệ thông tin trên tất cả mọi lĩnh vực của Cảng, tiếp tục triển khai các giải pháp trong công tác thị trường, tổ chức sản xuất bảo đảm năng suất, chất lượng, quản lý tốt các mặt công tác sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt chi phí để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.