Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2018: Hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90

16/11/18 5:47 AM

Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS phát động từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2018. Mục tiêu của Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 nhằm tăng cường các hoạt động Dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS…

Với chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90 – 90 – 90 vào năm 2020!” (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác).

Mặc dù các mục tiêu này đã được Việt Nam cam kết thực hiện từ năm 2014, tuy nhiên kết quả thực hiện 2 mục tiêu đầu còn ở mức thấp. Thông qua tháng hành động này, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm  kêu gọi mọi người cần phải có hành động mạnh mẽ hơn nữa trong việc phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới kết thúc đại dịch vào năm 2030.