Thông tin chuyên đề về cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam năm 2019

28/03/19 3:26 AM

Thực hiện Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt năm 2019, ngày 27/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam năm 2019”.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Hội nghị được tổ chức trực tuyến qua 3 điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 900 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị, báo cáo viên của Đảng ủy Khối; Ủy viên BCH các đảng bộ trực thuộc; thành viên HĐTV/HĐQT; Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội trao đổi chuyên đề: “Biến động kính tế, chính trị thế giới và tác động đối với kinh tế Việt Nam năm 2019”; PGS.TS Trần Đình Thiên – thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trao đổi chuyên đề: “Kinh tế Việt Nam năm 2019- Cơ hội và thách thức”.

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, trong năm 2019 Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục tổ chức 4 đợt bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện có hiệu quả Quy định số 164- QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Nghị quyết số 26- NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ./

DNTW