1995

1995

04/01/2019

Quyết định số 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), doanh nghiệp nhà nước có vai trò chủ đạo trong ngành...

2000

03/01/2019

Đội tàu của Vinalines là 79 chiếc, tổng trọng tải hơn 844.000 DWT. Mở tuyến vận tải container nội địa tạo ra một bước phát triển lớn trong vận tải...

2005

03/01/2019

Đội tàu của Vinalines là 104 chiếc, tổng trọng tải gần 1,2 triệu DWT, tuổi tàu trung bình 17,4. Tổng số m cầu cảng gần 9.000m, số vốn nhà nước...

2010

05/01/2019

Đội tàu của Vinalines là 150 chiếc, tổng trọng tải gần 2,7 triệu DWT, tuổi trung bình 16,2; Tổng số m cầu bến hơn 16.000 m, sản lượng hàng thông...

2015

05/01/2019

Tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên. Tập trung hoạt động vào 3 lĩnh vực: Vận tải biển, Khai thác cảng biển, Dịch vụ hàng hải...

2018

05/01/2019

Hoàn thành Cổ phần hóa và IPO đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2020

19/08/2020

Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần công ty mẹ, ngày 18/8/2020 chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần...