2000

3/01/19 9:46 AM

Đội tàu của Vinalines là 79 chiếc, tổng trọng tải hơn 844.000 DWT. Mở tuyến vận tải container nội địa tạo ra một bước phát triển lớn trong vận tải container và vận tải đa phương thức tại Việt Nam.