Thư chúc tết 2020 của đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam