Thủ tướng chỉ đạo Nghiên cứu nhận định “Việt Nam thiếu 4 tỷ USD để phát triển cảng biển”

22/11/19 8:33 AM

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về đầu tư và phát triển cảng biển.

Container tại Cảng Tân Vũ – Hải Phòng

Văn bản ngày 20/11 nêu rõ: “Theo Bloomberg, Việt Nam hiện thiếu 4 tỷ USD để phát triển cảng biển. Năng lực vận tải bằng container cần phải tăng trưởng gấp đôi tốc độ tăng trưởng 10-12% của thập niên vừa qua để đáp ứng với nhu cầu tăng dần. Cho đến nay, Việt Nam chưa đủ các hợp đồng đầu tư lớn cho cảng biển”.

Về vấn đề này, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải, báo cáo Thủ tướng chính phủ về nội dung nêu trên.
Trước đó, ngày 28/10, Bloomberg đã có bài viết về việc Việt Nam cần đầu tư mạnh vào cảng biển nếu muốn hưởng lợi từ chiến tranh thương mại.
Theo Bloomberg, một đất nước có nền sản xuất đang tăng trưởng nhanh như Việt Nam chắc chắn đương đầu với nhiều rủi ro, trong đó phải tính đến năng lực xử lý của các cảng cũng như chất lượng nhân lực.

Năng lực vận tải bằng container cần phải tăng trưởng gấp đôi tốc độ tăng trưởng 10 – 12% của thập kỷ vừa qua để đáp ứng với nhu cầu tăng dần, theo tính toán của Bloomberg Intelligence. Việt Nam hiện thiếu 4 tỷ USD để phát triển cảng biển. Cho đến nay chưa có đủ các hợp đồng đầu tư lớn cho mảng này.
Ngay cả với nhiều nền kinh tế khác tại Đông Á bao gồm Trung Quốc và Hàn Quốc, việc vượt qua các trở ngại này cũng không hề đơn giản. Đối với Việt Nam và nhiều nước đến muộn khác, chính sách bảo hộ của Mỹ đồng nghĩa sự ổn định chắc chắn sẽ là điều vô cùng khó có được.

Bizlive