Thúc tiến độ triển khai Dự án đầu tư Bến cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng

10/05/24 8:25 AM

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) muốn UBND TP. Đà Nẵng sớm đưa các bến khởi động thuộc khu bến Liên Chiểu khai thác đồng bộ với phần cơ sở hạ tầng dùng chung nhằm thu hút và đáp ứng lượng hàng hóa thông qua cảng biển.

Đây là một trong những nội dung trong công văn vừa được Bộ GTVT gửi UBND TP. Đà Nẵng liên quan đến Dự án đầu tư Bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung và đầu tư các bến cảng thuộc khu bến Liên Chiểu.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát phát triển thành phố về nội dung đầu tư xây dựng và khai thác tổng thể khu bến cảng Liên Chiểu.

UBND TP. Đà Nẵng cũng cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến trình phê duyệt chủ trương đầu tư khu bến cảng Liên Chiểu; nghiên cứu điều chỉnh tiến độ đầu tư một số hạng mục công trình (đê chắn sóng, luồng tàu, đường vào cảng…) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung phù hợp với tiến trình đầu tư các bến cảng thuộc khu bến Liên Chiểu.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam theo thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời trong quá trình UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung và Phần kêu gọi đầu tư.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung1 đang được Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng (chủ đầu tư) tổ chức thực hiện đầu tư, thi công (gồm đê chắn sóng, luồng tàu, đường vào cảng…) và dự kiến hoàn thành tháng 11/2025.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cho UBND TP. Đà Nẵng khẩn trương triển khai các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh các bến cảng đảm bảo công khai, minh bạch tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đất đai và các quy định liên quan; chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ đưa các bến cảng vào khai thác hiệu quả đồng bộ với phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Thủ tướng cũng giao UBND TP. Đà Nẵng khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng và sớm hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung, đồng thời kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các phân khu chức năng của khu bến cảng để khai thác đồng bộ, hiệu quả cảng Liên Chiểu.

Đến nay, UBND TP. Đà Nẵng có Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 17/2/2024 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu bến Liên Chiểu – Phần kêu gọi đầu tư.

Do thời gian thi công, đưa vào khai thác 2 bến khởi động khu bến Liên Chiểu cho tàu container sức chở 100.000 DWT (8.000 Teu) với quy mô 750 m cần khoảng 2-3 năm; đồng thời đến nay chưa lựa chọn được nhà đầu tư khu bến Liên Chiểu nên đến năm 2025, TP. Đà Nẵng sẽ chưa thể khai thác 2 bến khởi động đồng thời với khai thác phần hạ tầng dùng chung.

Báo Đầu tư