Tọa đàm “Thấu hiểu và Kết nối vì sự phát triển của Vinalines