Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

31/01/20 8:32 AM

Hòa trong không khí phấn khởi của năm mới, Xuân Canh Tý tiếp đến chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930), sáng ngày 30/1/2020, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng giám đốc; đồng chí Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên; các Phó Tổng giám đốc; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo các đơn vị thành viên tại Hà Nội cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty và các đơn vị thành viên tại Tòa nhà Ocean Park.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Anh Sơn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã có bài diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng là dịp chúng ta cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, chúng ta thành kính tưởng nhớ tới công lao to lớn, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác tới bến bờ thắng lợi; tri ân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và đồng chí, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuối thế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ thứ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng.

Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân, và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ của nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng thành viên nhấn mạnh năm 2020 là năm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập (29/04/1995-29/4/2020), cũng là năm Tổng công ty chính thức bước vào hoạt động theo mô hình mới, công ty cổ phần, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, với tình hình bối cảnh trong nước và quốc tế cho thấy năm 2020 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ đảng viên, sỹ quan thuyền viên, người lao động chúng ta sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách được quan tâm chỉ đạo; đời sống của người lao động sẽ ngày càng được cải thiện và nâng cao hơn.