Vitranschart thăm, tặng quà, động viên Sỹ quan, thuyền viên

14/05/20 7:40 AM

Đây là một trong những hoạt động chính được BCH Công đoàn CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) tập trung thực hiện trong Tháng Công nhân năm 2020.

Dịch Covid-19 trong thời gian qua đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực SXKD, đời sống xã hội, trong đó có đội ngũ sỹ quan, thuyền viên – lực lượng lao động hết sức đặc thù của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Do lệnh phong tỏa, đóng của biển giới cả hàng không và cảng biển của nhiều quốc gia mà đội tàu Việt Nam đang hoạt động, các doanh nghiệp Vận tải biển không thể thay thuyền viên, thuyền viên không được đi bờ, việc cung cấp thực phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày gặp khó khăn, thuyền viên trên tàu yêu cầu được thay thế nhưng thuyền viên dự trữ lại không sẵn sàng chấp nhận lệnh điều động xuống tàu… đã gây ra những tác động tâm lý nhất định đến lực lượng sỹ quan, thuyền viên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2020, căn cứ thực tế SXKD, tính chất lao động của đơn vị, Công đoàn Vitranschart đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chuyên môn để triển khai những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tập trong chăm lo quyền lợi, phúc lợi, tinh thần cho đội ngũ sỹ quan, thuyền viên.

Những ngày đầu tháng 5, Ban Chấp hành Công đoàn đã cùng với Tổng giám đốc Công ty đi thăm, tặng quà sỹ quan, thuyền viên tàu VTC Planet sau khi tàu hoàn thành đợt sửa chữa và chuẩn bị cho chuyến hành trình mới. Đây là dịp để lãnh đạo chuyên môn, công đoàn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của SQTV, từ đó Công ty có những giải đáp kịp thời tại chỗ cũng như tập hợp làm cơ sở để nghiên cứu đề ra những giải pháp dài hạn, đảm bảo hài hòa duy trì ổn định, hiệu quả hoạt động SXKD và quyền lợi của SQTV.

Dự kiến trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà SQTV các tàu về cảng Thành phố Hồ Chí Minh; thăm gia đình thuyền viên; phối hợp với đảng ủy, chuyên môn tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty và Hội nghị Người lao động năm 2020./.

Công đoàn TCT