Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn Hàng hải thật sự có bản lĩnh

22/09/23 12:36 PM

Ngày 22.9, phát biểu tại Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, ông Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – đánh giá các cấp Công đoàn trong Tổng Công ty đã góp phần không nhỏ vào những kết quả sản xuất kinh doanh tích cực của Tổng công ty trong 5 năm qua.

Người lao động ngành Hàng hải luôn hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn phát động

Ông Lê Anh Sơn cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn trong tổng công ty đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp; thu hút ngày càng đông CNVCLĐ tham gia vào các phong trào, hoạt động công đoàn; tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững tư tưởng cho đoàn viên, NLĐ.

Ông Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại đại hội

Các cấp Công đoàn Tổng Công ty đã làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thực hiện hiệu quả chức năng tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa; quyết liệt trong thực hiện các chức năng cốt lõi của mình thông qua việc tham gia với chuyên môn xây dựng nội quy, quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; kịp thời cùng với Tổng Công ty đề xuất, kiến nghị về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, đặc biệt là cho đội ngũ thuyền viên – đối tượng lao động đặc thù của ngành Hàng hải.

Các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động ngày càng thiết thực hơn, gắn với mục tiêu sản xuất kinh doanh, tập trung vào những vấn đề mà doanh nghiệp, người lao động quan tâm hoặc đang còn yếu, thiếu, hạn chế để khắc phục, làm tốt hơn, đặc biệt là với các phong trào của Tổng Công ty đã mang lại hiệu quả thực sự thiết thực cho doanh nghiệp và Tổng Công ty.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn trong toàn Tổng Công ty quan tâm thực hiện thông qua những chương trình, hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc như Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Chương trình Mái ấm Công đoàn, Tháng hành động vì trẻ em, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn…

Ông Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới của Tổng Công ty, cùng với yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ mang lại nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức cho đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn… Do đó, các đại biểu tham dự đại hội cần nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, thật thấu đáo, tâm huyết những vấn đề của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn sắp tới.

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh thực hiện chức năng tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, đi vào thực chất như tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở… góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá mà đại hội đã đề ra, đó là: tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng bám sát với nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp, ngành và gắn với vị trí các nội dung công việc của mỗi NLĐ, có hình thức khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, minh bạch đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua…

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thật sự có bản lĩnh, trình độ, có tinh thần trách nhiệm, uy tín, đặc biệt là có khả năng tập hợp, dẫn dắt đoàn viên, NLĐ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, đồng hành với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất kinh doanh, chăm lo cho NLĐ.