Cảng container quốc tế Cái Lân áp dụng quy trình mới, tận dụng “vũ khí” công nghệ

21/05/20 2:09 PM

Từ chuyến tàu CHARKALIA JUNIOR ngày 17/4/2020, Cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) chính thức áp dụng Quy trình giao nhận hàng mới tại Cảng, một bước tiến gần hơn tới việc công nghệ hóa toàn bộ hoạt động.

Tổng quan so sánh giữa Quy trình cũ và Quy trình mới tại CICT

Những điểm mới của Quy trình:

+ Toàn bộ dữ liệu về phương tiện lấy hàng được chuẩn hóa trên hệ thống CICT Portal từ trước khi xe đến cảng nhận hàng. Chỉ những xe nào đã có đầy đủ thông tin trên hệ thống mới được CICT cấp phép vào cảng lấy hàng thông qua Portal.

+ Chỉ 01 lái xe được phép vào cảng. Lái xe không cần xuống xe và được yêu cầu ngồi trong cabin trong suốt quá trình lấy hàng trong cảng. Lái xe chỉ xuống xe tại cổng bảo vệ vào (để nhân viên an ninh CICT kiểm tra xe) và tại cổng bảo vệ ra (để ký và nhận phiếu cân).

Handheld dùng để kiểm tra thông tin và cập nhật kế hoạch làm hàng

Nhân viên CICT dùng handheld trong quá trình khai thác

+ Tại cầu bến, nhân viên cảng sử dụng thiết bị cầm tay handheld để kiểm tra, xác nhận phương tiện và giao hàng tại phễu. Toàn bộ thông tin đã được đồng bộ lên hệ thống từ trước đó.

Những ưu điểm của Quy trình mới

Ngoài ra, CICT cũng áp dụng hoàn toàn công nghệ vào việc kiểm soát xe ra vào. Xe dừng ở cầu cân cổng Cảng sẽ lập tức được camera tự động chụp ảnh 5 mặt và lưu vào hệ thống, có thể truy vấn lại ở bất kì thời điểm nào.

Hình ảnh xe được camera tự động lưu lại khi vào Cảng

Chỉ sau vài ngày áp dụng, Quy trình mới của CICT được khách hàng đánh giá rất tích cực với các lợi ích rõ rệt. Với quy trình mới này, CICT một lần nữa tận dụng được “vũ khí” là hệ thống Portal, phát huy lợi thế về công nghệ để hạn chế gần như tuyệt đối sự tiếp xúc trong quá trình nhận hàng giữa lái xe và các cán bộ nhân viên Cảng, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho chủ hàng.

CICT