Cảng Đà Nẵng: Tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý và vận hành cảng biển

6/12/23 2:27 PM

Tiên phong nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào quản trị và khai thác cảng, Cảng Đà Nẵng hướng tới trở thành cảng hiện đại, thông minh bậc nhất trong hệ thống cảng biển Việt Nam.

Truyền hình Đà Nẵng