Cảng Đà Nẵng triển khai thành công giải pháp kiểm soát khai báo y tế không tiếp xúc

Ngày 14-5-2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2847/UBND-STTTT về việc tăng cường triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc cảng Đà Nẵng Trần Lê Tuấn đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đặc biệt là phòng CNTT khẩn trương nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT phục vụ kiểm soát dịch bệnh.

Khách hàng đến cảng Tiên Sa sử dụng điện thoại thông minh để kiểm soát khai báo y tế

Qua nghiên cứu tìm hiểu các ứng dụng khai báo y tế điện tử đang có như Bluezone, Ncovi, Ứng dụng quản lý khai báo y tế của thành phố (khaibaoyte.danang.gov.vn), phòng CNTT cảng Đà Nẵng đã quyết định triển khai Ứng dụng quản lý khai báo y tế do Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng phát triển.

Ứng dụng này có nhiều chức năng phù hợp với nhu cầu quản lý, giám sát vào ra, khai báo y tế điện tử cho khu vực cảng Tiên Sa. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế thì gặp khó khăn khi cần phải đảm bảo khoảng cách 2m để hạn chế tiếp xúc giữa cán bộ kiểm soát và cá nhân đến giao dịch tại cảng.

Từ nhu cầu thực tế đó, phòng CNTT cảng Đà Nẵng đã tiếp tục nghiên cứu với sự hỗ trợ của Trung tâm thông tin dịch vụ công Đà Nẵng 1022 (Sở TT&TT) trong việc chia sẻ quy chuẩn kỹ thuật, kết nối với hệ thống quản lý khai báo y tế của thành phố và đã xây dựng thành công giải pháp kiểm soát khai báo y tế điện tử không tiếp xúc.

Giải pháp này đã lập tức được triển khai ngay trong đêm 17-5-2021 phục vụ việc kiểm soát vào ra bằng khai báo y tế điện tử 24/7 tại khu vực cảng Tiên Sa. Với việc triển khai thành công giải pháp kiểm soát khai báo y tế điện tử không tiếp xúc, cảng Đà Nẵng cũng sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ giải pháp đến các đơn vị có nhu cầu.

Báo Đà Nẵng