Cảng Hải Phòng đưa hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ vào hoạt động thử nghiệm từ ngày 01/01/2020

31/12/19 6:12 PM

Cảng Hải Phòng đưa hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ vào hoạt động thử nghiệm từ ngày 01/01/2020

Qua 2 tháng triển khai thực hiện, ngày 31/12/2019 Cảng Hải Phòng đã hoàn thành lắp đặt hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ và đưa vào vận hành thử nghiệm từ ngày 01/01/2020.

Điểm kiểm tra tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu thiết lập vận hành thử nghiệm bao gồm 02 điểm kiểm tra đặt tại các trục tuyến giao thông chính trong cảng. Hệ thống hoàn thành có chức năng tự động chụp ảnh 04 mặt   của container (gồm 02 cạnh sườn trái, phải container, 01 đuôi xe, 01 nóc container); Tự động nhận dạng số container; Giao tiếp với phần mềm nghiệp vụ quản lý điều hành cảng; Tích hợp dữ liệu và mã container nhận dạng; Cung cấp hình ảnh, tình trạng container nhập tàu qua website cho hãng tàu, khách hàng.

Hệ thống được triển khai lắp đặt thuộc các hạng mục đầu tư công nghệ thông tin cấp thiết năm 2019 của Cảng Hải Phòng nhằm nâng cao chất lượng giao nhận, cung cấp hình ảnh tình trạng container rõ nét và chính xác, đáp ứng yêu của hãng tàu, khách hàng, tạo lợi thế về công nghệ ứng dụng trong hoạt động giao nhận, khai thác, đặc biệt là vấn đề kiểm soát, quản lý tình trạng vỏ container tự động đang được các hãng tàu, khách hàng, chủ quản vỏ quan tâm. Các thao tác được thực hiện thông qua hệ thống nhận diện tự động, giảm nhân lực giao nhận tại tuyến cầu tàu, giảm thiểu rủi ro, sai sót trong giao nhận, đảm bảo tính ổn định, chuẩn hóa và an toàn trong khai thác.

Với những biện pháp tích cực trong đầu tư đổi mới công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cùng với sự năng động sáng tạo, không ngừng đổi mới và phát triển của toàn thể cán bộ, công nhân lao động, tính đến hết ngày 16/12/2019, Cảng Hải Phòng đã đạt sản lượng 25.682.000 tấn hàng hóa thông qua, trong đó hàng container đạt 1.231.000 TEU, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng trước 15 ngày. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2019 đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và những nỗ lực cố gắng và kết quả đổi mới trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh là những tiền đề tốt đẹp để tiếp tục chuẩn bị phục vụ cho sản xuất năm mới 2020 của Cảng Hải Phòng.

Cảng Hải Phòng