Cảng Hải Phòng hỗ trợ tiêu thụ gần 5 tấn thủy sản, chia sẻ khó khăn với chính quyền, người dân huyện đảo Cát Hải

Thực hiện đề án di chuyển, tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản nhằm tạo cảnh quan cho các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, thu hút khách du lịch, huyện Cát Hải sẽ thực hiện tháo dỡ 440 cơ sở nuôi trồng thủy sản với 516 nhà chòi, 8.216 ô lồng và 58.790 m2 giàn nuôi nhuyễn thể.

Nhằm chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho chính quyền, người dân huyện đảo Cát Hải, chung tay tiêu thụ các sản phẩm thủy sản từ các cơ sở nuôi trồng bị tháo dỡ, Tổng Giám đốc và Công đoàn công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã tuyên truyền, vận động người lao động toàn công ty tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản cho người dân huyện đảo Cát Hải.

Qua thời gian phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn Công ty với gần 1000 CBCNV tham gia. Đến nay, Cảng Hải Phòng đã hỗ trợ tiêu thụ được gần 5 tấn cá với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Sản phẩm đã được giao tới từng đơn vị theo danh sách đăng ký, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng lời kêu gọi của UBND huyện đảo Cát Hải, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện chính sách của nhà nước, tạo điều kiện và tiền đề để thành phố triển khai các công việc tiếp theo trong kế hoạch xây dựng quần đảo Cát Bà trở thành Di sản văn hóa thế giới trong năm 2022.

Cảng Hải Phòng