Cảng Hải Phòng hoàn thành kế hoạch năm 2019 trước 15 ngày

18/12/19 4:28 PM

Những ngày cuối năm 2019, cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng sôi nổi trong không khí thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Cảng Hải Phòng (24/11/1929 – 24/11/2019) và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảng Hải Phòng lần thứ XXX, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với những biện pháp tích cực trong công tác thị trường, sự năng động sáng tạo, không ngừng đổi mới và phát triển của toàn thể cán bộ, công nhân lao động, tính đến hết ngày 16/12/2019, Cảng Hải Phòng đã đạt sản lượng 25.682.000 tấn hàng hóa thông qua/ 25.662.000 tấn kế hoạch, trong đó hàng container đạt 1.231.000 teus/1.230.500 teus kế hoạch, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng trước 15 ngày. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2019 đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Song song với đó, Cảng Hải Phòng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn cảng, đời sống người lao động được ổn định và cải thiện. Cán bộ công nhân lao động Cảng Hải Phòng tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và ủng hộ xây dựng bệnh xá trên Đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 là những tiền đề tốt đẹp để chuẩn bị hành trang cho năm sản xuất mới 2020 của Cảng Hải Phòng.

Cảng Hải Phòng