Cảng Hải Phòng phấn đấu đạt trên 36 triệu tấn hàng hóa trong năm 2024

13/01/24 1:08 PM

Cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đang tập trung cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa thông qua hợp nhất trên 36,5 triệu tấn.

Truyền hình Hải Phòng