Cảng Hải Phòng quyết tâm giữ vững vị thế doanh nghiệp cảng biển hàng đầu tại khu vực phía Bắc

16/04/24 7:32 PM

Sáng ngày 15/4/2024, tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng đã trình bày các báo cáo, tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2029 cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng trình bày báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2024-2029

Nhiệm kỳ 2019-2024, Cảng Hải Phòng bị ảnh hưởng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và bất ổn chính trị ở một số nơi trên thế giới, tình trạng lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu vận chuyển hàng hóa suy giảm, tác động tiêu cực tới sản lượng vận chuyển bằng đường biển. Cạnh tranh thị phần và giá cước cảng biển trong khu vực diễn ra gay gắt.

Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của thành phố Hải Phòng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước và đặc biệt là sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Công ty triển khai các giải pháp trong công tác thị trường, tổ chức điều hành sản xuất hợp lý, đảm bảo năng suất, ATLĐ và tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý tốt chi phí hiệu quả. Cảng Hải Phòng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Tình hình trật tự trị an bến cảng được giữ vững. Thu nhập, đời sống của cán bộ công nhân viên toàn cảng được đảm bảo và ổn định và tăng trưởng hàng năm.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 có 7 người gồm: Ông Phạm Hồng Minh, Ông Nguyễn Tường Anh, Bà Trịnh Thị Ngọc Biển, Bà Nguyễn Thị Yến, Ông Lê Đông, Ông Vũ Đức Biên, Ông Đỗ Vũ Linh. Ban Kiểm soát Công ty có 3 người gồm: Bà Trần Thị Thanh Hải, Ông Đồng Xuân Khanh, Bà Nguyễn Thị Hằng.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát. Ông Phạm Hồng Minh được Hội đồng quản trị bầu tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Trần Thị Thanh Hải được Ban kiểm soát bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Cổ đông trao đổi, thảo luận về các nội dung trình tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời, các cổ đông. Tất cả các nội dung quan trọng của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí cao thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của các cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty.

Nhiệm kỳ 2019-2024 đã khép lại, đánh dấu một giai đoạn khó khăn với nền kinh tế thế giới, khu vực và quốc gia bởi dịch bệnh và bất ổn chính trị, nhưng cũng ghi dấu những thành công của tập thể cán bộ, công nhân viên Cảng Hải Phòng thông qua những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua. Năm 2024, Cảng Hải Phòng xây dựng chủ đề “Phát huy truyền thống lịch sử; Tăng cường hợp tác, kết nối; Thúc đẩy đầu tư, kinh doanh; Nâng cao năng lực cạnh tranh” với khát khao và quyết tâm tạo nên bước đột phá trong thực hiện chiến lược và tầm nhìn của Công ty. Với sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự đoàn kết, sức sáng tạo và tinh thần đổi mới của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, Cảng Hải Phòng sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 cũng như của nhiệm kỳ 2024-2029 Đại hội cổ đông giao; tăng trưởng ổn định, giữ vững vị thế doanh nghiệp cảng biển hàng đầu tại khu vực phía Bắc; qua đó đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đời sống thu nhập của người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của thành phố và đất nước.

Cảng Hải Phòng