Cảng Quy Nhơn đặt nhiều mục tiêu lớn trong năm 2024

7/03/24 6:27 PM

Trong năm 2024, ngoài đặt mục tiêu lợi nhuận, Cảng Quy Nhơn cũng sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, nâng cao năng lực khai thác.

Cảng Quy Nhơn đặt mục tiêu trong năm 2024, doanh thu hợp nhất đặt mục tiêu đạt 1.274 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 115 tỷ đồng.

Ngày 12/4 tới đây, Công ty CP Cảng Quy Nhơn sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Hội trường Trung tâm điều hành sản xuất công ty, số 2 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội là 11/3 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/3.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt hơn 938,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Cảng Quy Nhơn đạt hơn 115 tỷ đồng, tăng hơn 79,9 tỷ đồng (tăng 160,8%) so với năm 2022.

Nguyên nhân do trong năm, doanh nghiệp đã trích lập dự phòng phải trả 53,67 tỷ đồng và hợp nhất lợi nhuận công ty con hơn 10,3 tỷ đồng. Cảng cũng hợp nhất lợi nhuận công ty liên kết hơn 3,5 tỷ đồng.

Trước đó, tại Hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2024, lãnh đạo Cảng Quy Nhơn cho biết năm 2023, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ những yếu tố khách quan và chủ quan.

Trong đó, có việc Cảng dừng khai thác bến số 1 phục vụ thi công làm hạn chế năng lực tiếp nhận tàu và hiệu quả khai thác; thiết bị xếp dỡ thiếu và lạc hậu; hệ thống kho chứa hàng cũ, không đảm bảo yêu cầu về công tác PCCC…

Những yếu tố này đã khiến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn được duy trì ổn định, đời sống, việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi của người lao động được đảm bảo.

Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 được Hội đồng Quản trị Công ty CP Cảng Quy Nhơn thông qua, năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa thông qua đạt 11,5 triệu tấn, hàng container đạt 180.000 Teus.

Doanh thu hợp nhất đặt mục tiêu đạt 1.274 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 115 tỷ đồng.

Đồng thời, cảng cũng sẽ có nhiều dự án đầu tư để nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm tăng năng lực kinh doanh, khai thác.

Vừa qua, Cảng Quy Nhơn đã quyết định “giải ngân” gần 195 tỷ đồng cho dự án đầu tư cần trục quay đa năng trên bến số 1. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào khai thác trong năm 2025.

Trước đó, tháng 8/2023, Cảng đã hoàn thành việc nâng cấp bến số 1 với tổng mức đầu tư hơn 546 tỷ đồng, giúp nâng tổng chiều dài bến lên 480 m, đảm bảo tiếp nhận đồng thời 02 tàu container 30.000 DWT đầy tải.

Trong đầu tư vốn, ngày 26/2 vừa qua, Cảng Quy Nhơn có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Dịch vụ công nghiệp Hàng hải (Inseco).

Hội đồng Quản trị Cảng Quy Nhơn ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần của công ty Inseco do Cảng Quy Nhơn sở hữu, bao gồm việc xây dựng và ký ban hành quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần Inseco, lựa chọn danh sách nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí tại phương án chuyển nhượng vốn, lựa chọn đơn vị cung cấp thủ tục lập vi bằng theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh theo quy định, cũng như kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến chào bán cạnh tranh cổ phần…

Ngoài ra, Cảng Quy Nhơn còn đang đầu tư vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn và Hội đồng Quản trị chấp thuận để Tổng giám đốc Cảng thực hiện đam phán, ký kết hợp đồng mua bán dịch vụ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn trong năm 2024, đảm bảo tuân thủ điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của doanh nghiệp.