Cảng Quy Nhơn tăng trưởng ấn tượng trong đại dịch

28/06/22 2:01 PM

Ngày 27/6, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn – thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam(VIMC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội, về phía VIMC có ông Đỗ Hùng Dương – Thành viên HĐQT, cùng đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty. Về phía Cảng Quy Nhơn có các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát cùng đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Tại Đại hội, Cảng Quy Nhơn đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng bao gồm: Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính 2021, phương án phân phối lợi nhuận và các nội dung quan trọng khác…

Đại hội nhất trí với đánh giá của HĐQT Công ty: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi vượt mức kế hoạch, đảm bảo đời sống cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng năm 2021 đạt 11,37 triệu tấn, đạt 103% cùng kỳ năm 2020, 111% kế hoạch năm 2021, trong đó hàng container đạt 160 teus, đạt 88% cùng kỳ năm 2020, 70% kế hoạch năm 2021. Doanh thu năm 2021 thực hiện 1.331,47 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện 413,45 tỷ đồng đạt 258% kế hoạch.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Năm 2022, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh vẫn bị tác động bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ toàn cầu, đặc biệt toàn bộ tuyến cầu bến số 1 ngừng khai thác từ tháng 5/2022 do tiến hành dự án đầu tư nâng cấp bến số 1, nhưng Cảng Quy Nhơn vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khả quan, dự kiến sản lượng hàng thông qua cảng đạt 10,2 triệu tấn, doanh thu đạt 1000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 190 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức không thấp hơn 17%.

Tại Đại hội, với tinh thần minh bạch, rõ ràng mọi thông tin của doanh nghiệp, ban lãnh đạo Cảng Quy Nhơn đã lắng nghe và giải đáp toàn bộ những vấn đề các cổ đông cũng như đại diện cổ đông đưa ra tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, các cổ đông đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Với tất cả các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí tán thành cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Quy Nhơn đã kết thúc trong không khí tin tưởng của các cổ đông vào đường hướng phát triển kinh doanh của công ty. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Cảng Quy Nhơn sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.