CMB tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

27/04/23 3:35 PM

Sáng 26/4/2023, tại Hà Nội, Công ty CP Tư vấn XDCT Hàng hải (CMB) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự.

Thay mặt ban lãnh đạo CMB, Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên đã trình bày các báo cáo, tờ trình, trong đó có kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chủ động, sáng tạo, thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nên CMB vẫn đạt được sự tăng trưởng ổn định, bền vững với tổng tài sản tăng từ 295,4 tỷ lên 407,5 tỷ, vốn chủ sở hữu từ 75,7 tỷ lên 88,8 tỷ; doanh thu từ 112,4 tỷ lên 134,3 tỷ; lợi nhuận tăng từ 23,5 tỷ lên 30,1 tỷ; chi trả cổ tức từ 21 – 36%.

Kế thừa các thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển 57 năm qua, trong nhiệm kì 2023 – 2028, CMB quyết tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ trong việc phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, văn hóa doanh nghiệp, kỷ luật lao động, công tác thị trường để giữ vững, nâng cao uy tín, thương hiệu là đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực cảng – đường thủy, hạ tầng kỹ thuật, gắn với một đơn vị tư vấn tận tâm, trách nhiệm lấy khách hàng làm trung tâm; phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã góp ý thẳng thắn, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác điều hành, quản trị của CMB. Với tinh thần minh bạch, rõ ràng mọi thông tin của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo  đã trả giải đáp toàn bộ những vấn đề các cổ đông cũng như đại diện cổ đông đưa ra tại Đại hội.

ĐHĐCĐ năm 2023 của CMB đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội về những công tác cốt lõi của CMB trong năm 2023 và 2023 – 2028, Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Phạm Trung Kiên, bà Đoàn Thị Như Ý tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT CMB – Phạm Trung Kiên gửi lời cảm ơn đến Tổng công ty Hàng hải Việt Nam(VIMC) và các quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, tin tưởng vào đường hướng phát triển kinh doanh của CMB. Tập thể ban lãnh đạo và người lao động CMB sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến tại Đại hội để hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.