Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xuất sắc hoàn thành sớm kế hoạch sản xuất năm 2020

Tính đến hết ngày 20/12/2020, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 sớm trước 10 ngày, bất chấp những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 mang lại đối với ngành dịch vụ khai thác cảng biển.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Ngành khai thác dịch vụ Cảng biển cũng nằm trong 10 ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, hàng nhập khẩu của khu vực Hải Phòng chịu ảnh hưởng hàng tuyến nội Á, hàng xuất khẩu bị giảm sút khi Châu Âu bùng phát dịch. Cảng Hải Phòng là một trong các doanh nghiệp Cảng trong khu vực Hải Phòng chịu tác động của dịch bệnh, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên với những giải pháp quyết liệt, kịp thời, Cảng Hải Phòng đã có các giải pháp vừa chống dịch đảm bảo sản xuất an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh thông qua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thị trường, giữ vững các khách hàng, nâng cao dịch vụ, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, tiếp tục thu hút thêm các mặt hàng ngoài container và các service container mới, tăng doanh thu và lợi nhuận, đặc biệt công tác quản trị, quản lý chi phí và tổ chức sản xuất có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến thời điểm kết thúc ngày 20/12/2020, các chỉ tiêu SXKD của hợp nhất cảng Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, với tổng sản lượng thông qua đã cán mốc chỉ tiêu kế hoạch năm là 34,5 triệu tấn, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đã vượt qua con số 605 tỷ đồng theo kế hoạch được giao. Dự kiến kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Cảng Hải Phòng tăng trưởng trên 5% so với năm 2019.

Hai công ty con do Cảng Hải Phòng nắm giữ trên 51% cổ phần chi phối (Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng) cũng đạt những kết quả ấn tượng khi hoàn thành sớm kế hoạch sản xuất năm 2020.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đạt sản lượng thông qua là 557.000 TEU, lợi nhuận trước thuế đạt 283 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng đạt sản lượng 17,5 triệu CVH, doanh thu đạt 81,1 tỷ đồng (vượt 1% so với kế hoạch năm 2020), số lượt tàu lai phục vụ đạt 9.067 lượt (vượt 9% so với kế hoạch năm 2020).

Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hoàng Diệu – công ty do Cảng Hải Phòng sở hữu 100% vốn điều lệ cũng hoàn thành sớm kế hoạch năm 2020 với sản lượng thông qua đạt 6 triệu tấn, lợi nhuận đạt 68 tỷ.

Trong những ngày còn lại năm 2020, với sự quyết tâm, nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo kịp thời của thành phố Hải Phòng, các cơ quan ban ngành và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng phấn đấu lập thành tính cao trên tất cả lĩnh vực sản xuất kinh doanh để khẳng định luôn giữ vững vị thế là cảng biển lớn nhất trong hệ thống cảng biển phía Bắc và đảm bảo quyền lợi cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, làm tiền đề phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế trong năm 2021.

Cảng Hải Phòng