Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”

28/05/23 8:12 AM

Ngày 26/5/2023, tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Đoàn Thị Thu Hương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Lê Phan Linh – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo công đoàn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam; Các đồng chí Nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty qua các thời kỳ và 45 đại biểu đại diện cho 163 đoàn viên người lao động trong Tổng công ty.

Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra phương châm hoạt động là: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đồng hành với chính quyền trong triển khai công tác chuyên môn, tích cực tham gia vào quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, phương án sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực; chủ động tham gia xây dựng, triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,… nhằm đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giải quyết tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đại hội đã khẳng định những thành tích trong phong trào và hoạt động Công đoàn đã đạt được đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là nâng cao vai trò của BCH Công đoàn cơ quan, làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo về quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên; tập hợp và đoàn kết đoàn viên, khích lệ động viên đoàn viên làm tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời tham gia tích cực các phong trào. Bám sát mục tiêu, chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD của Tổng công ty, chủ động tham gia xây dựng các chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến người lao động đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời khi có sự thay đổi.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đã đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh đề nghị, sau khi được Đại hội tín nhiệm bầu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng công ty khóa mới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát thực hơn nữa với thực tiễn SXKD của Tổng công ty và cam kết lãnh đạo Tổng công ty sẽ đồng hành với tổ chức Công đoàn để chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động, hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho hoạt động công đoàn Cơ quan Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, sự đồng hành kịp thời, hiệu quả của Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể người lao động. Trong nhiệm kỳ 2023 -2028 cần đổi mới tư duy, nhận thức để có phương thức hoạt động phù hợp mang lại hiệu quả những giá trị đích thực, xây dựng chương trình công tác cụ thể hàng tháng, quý, năm, nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên, tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; cần đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động. Tích cực sử dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, truyền tải thông tin đến đoàn viên, người lao động trực tiếp một cách nhanh nhất, ngắn gọn, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Tổng công ty diễn ra trong không khí sôi nổi, tập trung và trách nhiệm; Đại hội đã bầu chọn 9 đồng chí có đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tại phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn cơ quan đã bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Ban Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2017 – 2022 tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng chí Trần Tuấn Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2017-2022 tái đắc cử Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Công đoàn cơ quan lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 -2028, đã bầu 04 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội Công đoàn cơ quan vinh dự được Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trao tặng cờ Thi đua xuất sắc trong hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Công đoàn Tổng công ty tặng bằng khen của Ban chấp hành cho 02 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh nhiệm kỳ 2018- 2023.