Đại hội Đại biểu Hội CCB Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027

29/09/22 8:17 AM

Sáng 28-9, tại T.P Hà Nội, Hội CCB Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có các đồng chí Đại tá Vũ Ngọc Bình – Trưởng ban Kinh Tế T.Ư Hội CCB Việt Nam; Lê Phan Linh – Ủy viên Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và các đại biểu CCB của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cùng với sự hướng dẫn chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Hoạt động của Hội CCB Tổng công ty Hàng hải Việt Nam luôn được duy trì và nâng cao chất lượng, tập hợp được sự nhất trí đoàn kết tốt, các đồng chí hội viên cựu chiến binh giữ cương vị lãnh đạo chiếm 15%, còn lại 85% hội viên là những cán bộ, công nhân viên đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp, công ty liên doanh, công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Dù ở cương vị nào hội viên luôn giữ vững phẩm chất, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, kiên định lập trường, không dao động trước tình hình phức tạp của xã hội hoặc trước những luận điệu xuyên tạc của những phần tử chống đối cách mạng. Những năm qua, trước tình hình khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Hội viên CCB đã đồng lòng, chia sẻ, động viên, đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao để tiếp tục góp phần giữ vững ổn định và phát triển Tổng công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của Hội còn gặp không ít những khó khăn, số lượng hội viên của Tổng công ty giảm dần, từ 54 hội viên đến nay còn 25 hội viên do nghỉ chế độ và giảm biên chế sau khi các đơn vị thực hiện cổ phần hóa. Trước tình hình trên, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 và chiến lược phát triển Tổng công ty đến 2030. Với tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, hội viên CCB từ Tổng công ty đến các doanh nghiệp thành viên luôn xác định vững vàng, đoàn kết và kiên định, có quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, mà trực tiếp là của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã và đang đưa Tổng công ty ổn định và tiếp tục phát triển, trong đó có phần đóng góp của Hội Cựu chiến binh Tổng công ty.

Trước mỗi khó khăn, thách thức, hội viên của Hội luôn giữ vững truyền thống tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành công việc được giao, tham gia đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, giản dị trong cuộc sống và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, mỗi hội viên luôn giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Nhiều hội viên làm việc trong môi trường phân tán, độc lập, hoặc thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước nhưng vẫn giữ phẩm chất chính trị, không bị thoái hóa về đạo đức, lối sống. Toàn thể hội viên luôn đoàn kết nhất trí xây dựng hội trong sạch vững mạnh, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong mỗi giai đoạn để từng bước xây dựng, giữ ổn định và phát triển Tổng công ty.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Phan Linh – Ủy viên Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cho biết: Để góp phần thực hiện kế hoạch công tác tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và định hướng cho những năm tiếp theo, Hội CCB Tổng công ty luôn phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ cùng  với cán bộ công nhân viên đoàn kết chặt chẽ, vững vàng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty. Trên cơ sở những nội dung Hội CCB Tổng công ty đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua, cần tiếp tục phát huy các mặt tốt, tích cực, khắc phục những yếu kém tồn tại, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty để đề ra các biện pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội CCB Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Vũ Ngọc Bình biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật của Hội CCB Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho rằng, kể từ khi thành lập đến nay Hội CCB Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam đã phát huy phẩm chất và bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Nghĩa tình”, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững, đưa Tổng công ty ngày càng trưởng thành lớn mạnh. Nhiệm kỳ tới, bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn và thách thức, Đại tá Vũ Ngọc Bình mong muốn các cấp Hội CCB Tổng công ty phấn đấu thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Mỗi cán bộ hội viên phải thường xuyên tu dưỡng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cả hoạt động Hội lẫn công tác chuyên môn của từng đơn vị.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tiếp tục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trung thành với Tổ quốc, nâng cao phẩm chất và năng lực cán bộ, Đảng viên; Kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, thoái hóa, biến chất, làm trái cương lĩnh của Đảng; Cảnh giác, kịp thời ngăn chặn hiện tượng “Suy thoái, tự diễn biến” trong mỗi hội viên. Quyết tâm phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tăng cường đoàn kết, chủ động sáng tạo và sức chiến đấu của toàn Hội, khắc phục những tồn tại, góp phần cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động, sỹ quan thuyền viên toàn Tổng công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra với mục tiêu: “Phát huy sức mạnh toàn Tổng công ty, đẩy mạnh toàn diện nhiệm vụ tái cơ cấu, sớm đưa Tổng công ty hàng hải Việt nam vững vàng, ổn định và phát triển, góp phần thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Ban chấp hành khóa V Hội CCB Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam ra mắt và nhận hoa chúc mừng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá V gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Hữu Thọ tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.