Ghen Cô Vy – Việt Nam Ơi, Đánh bay COVID (Cover by VOSA)