Hằng năm 70% đoàn viên được tuyên truyền nâng cao nhận thức

12/09/23 8:56 AM

Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam triển khai với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, về năng lực và trình độ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, sỹ quan, thuyền viên nhanh chóng thích ứng với yêu cầu công việc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn Tổng Công ty, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung vào Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội… nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức pháp luật cho người lao động, từ đó có khả năng tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bản thân.

Hằng năm có khoảng 70% cán bộ, đoàn viên, người lao động được tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Công đoàn các cấp.

Các cấp công đoàn luôn quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để nắm bắt được trúng, đúng diễn biến tư tưởng của người lao động, từ đó kịp thời phối hợp với chuyên môn giải quyết. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn nạn “tín dụng đen”, về phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để người lao động biết, cảnh giác và tố giác.

Chủ động, kịp thời, linh hoạt lồng ghép tuyên truyền nhận diện đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, sai lệch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức Công đoàn.

Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức Công đoàn, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi… thu hút được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, tiêu biểu như các Công đoàn Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn, Cảng Đà Nẵng, Cảng Quảng Ninh, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam…

Báo Lao động