Hội nghị Những giải pháp cho đội tàu Vinalines gắn với việc triển khai Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương

22/11/18 6:02 AM

Ngày 22/11/2018, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã tổ chức Hội nghị “Những giải pháp cho đội tàu Vinalines gắn với việc triển khai Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương” (Nghị quyết số 36). Dự Hội nghị có các đồng chí: lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn nghiệp nghiệp vụ liên quan của Tổng công ty, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh khai thác đội tàu biển thành viên.

Phát biểu khai mạc và định hướng tại Hội nghị, Q.Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Nguyễn Cảnh Tĩnh nêu rõ, trong tháng 10 vừa qua, Vinalines đã tổ chức Hội thảo xây dựng mô hình hoạt động tối ưu cho hệ thống cảng biển của Tổng công ty. Hôm nay, Tổng công ty tiếp tục tổ chức Hội nghị “Những giải pháp cho đội tàu Vinalines gắn với việc triển khai Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương”. Đây là các Hội nghị chuyên đề nhằm cụ thể hóa những chủ trương định hướng phát triển đối với kinh tế hàng hải của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu tại Nghị quyết số 36. Hội nghị về vận tải biển hôm nay sẽ tập trung ý kiến, đưa ra các giải pháp để phát triển đội tàu biển với cơ cấu hợp lý, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ…

Vận tải biển là một trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, chiếm gần 86% cơ cấu doanh thu tại Công ty mẹ – Tổng công ty và xấp xỉ 38% cơ cấu doanh thu toàn Tổng công ty – hợp nhất trong năm 2016. Tính đến hết năm 2017, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu đội tàu gồm 84 chiếc tại các doanh nghiệp do Công ty mẹ nắm giữ 36% vốn điều lệ trở lên, có số tuổi tàu trung bình hơn 16 tuổi, tổng trọng tải gần 1,9 triệu tấn. Đội tàu của toàn Tổng công ty chiếm trọng tải tương đương 25% đội tàu của Việt Nam.

Trong thời gian sắp tới, Tổng công ty sẽ thu gọn quy mô hoạt động vận tải biển, chỉ xem xét tăng quy mô ở một số phân khúc tàu chuyên dụng (tàu container, tàu vận tải than khối lượng lớn) và tiếp tục phát triển vận tải container tuyến nội Á và feeder khu vực các cảng nước sâu. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải biển, đáp ứng nhu cầu vận tải biển nội địa; tập trung khai thác tối đa lợi thế trên tuyến vận tải trong nước, các tuyến biển gần đối với các loại hàng truyền thống.