Hội nghị cử nhân sự đại diện vốn nhà nước giới thiệu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

26/03/19 8:50 AM

Ngày 26/3/2019, tại Hà Nội, được sự nhất trí của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Hội nghị cử nhân sự đại diện vốn nhà nước giới thiệu tham gia giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty Cổ phần.

Đến dự Hội nghị đại diện  Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;  Đại diện Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương;

Về phía VIMC có các đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Cảnh Tĩnh, Ủy viên Hội đồng thành viên, Q. Tổng giám đốc; Kiểm soát viên Tổng công ty; Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí thành viên HĐTV, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Lãnh đạo các Ban liên quan; Chủ tịch, Tổng giám đốc các doanh nghiệp thành viên, đại diện nhóm những người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ năm 2018. Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông lần đầu dự kiến diễn ra vào giữa năm 2019, VIMC đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, trong đó có việc cử nhân sự diện vốn nhà nước giới thiệu tham gia giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần.