Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Vận tải biển Vinalines

1/06/20 3:22 PM

Ngày 28/5/2019, tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số 1 phố Đào Duy Anh, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Đại biểu Người lao động của Công ty vận tải biển Vinalines, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đây là hoạt động thường niên hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với các cấp lãnh đạo Công ty, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hùng Dương, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty; Lãnh đạo các Phòng tham mưu thuộc công ty, Trung tâm Khai thác Container và toàn thể cán bộ nhân viên công ty, Văn phòng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và tại thành phố Hải Phòng (kết nối trực tuyến).

Đồng chí Đỗ Ngọc Trung, Phó giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019 mặc dù sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và nỗ lực của Ban lãnh đạo nên 100% người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện; tiền lương và các quyền lợi khác được đảm bảo. Do thực hiện tốt các chính sách của nhà nước, các quy định của Tổng công ty nên Công ty không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ, không có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, người lao động phấn khởi, hăng say sản xuất kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo của tập thể ban lãnh đạo, đoàn viên, sỹ quan thuyền viên, người lao động Công ty Vận tải biển Vinalines. Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã chia sẻ, động viên người lao động đồng hành cùng tháo gỡ khó khăn hiện tại và hướng tới một tương lai phát triển. Đồng chí Lê Phan Linh cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, mong muốn ban điều hành công ty năng động sáng tạo đề ra các nhóm giải pháp phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc nhằm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, góp phần làm cho đời sống việc làm của sĩ quan, thuyền viên và người lao động ngày một nâng cao.

Đồng chí Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty vận tải biển VINALINES đã phát động phong trào thi đua năm 2020.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu về sản lượng vận chuyển, doanh thu; Lợi nhuận cân bằng thu chi; nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định; thực hiện chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, đảm bảo việc làm ổn định thu nhập và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, sỹ quan, thuyền viên.