Hợp tác quốc tế là nhiệm vụ quan trọng

Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) nhấn mạnh, với đặc thù của VIMC trong chuỗi cung ứng phát triển kinh tế, hợp tác quốc tế là nhiệm vụ quan trọng trong giải pháp phát triển của VIMC.

Chia sẻ bên lề Hội nghị Ngoại giao 31, ông Lê Quang Trung cho hay, VIMC là 1 trong các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực Hàng hải tại Việt Nam. VIMC hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Khai thác cảng biển, vận tải biển và dịch vụ logicstics.

Ông Lê Quang Trung nói: “Với đặc thù của VIMC trong chuỗi cung ứng phát triển kinh tế, hợp tác quốc tế là nhiệm vụ quan trọng trong giải pháp phát triển của VIMC.

Hiện nay, VIMC đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế nhằm phối hợp, hợp tác đầu tư các dự án trong cả 3 lĩnh vực chính, đặc biệt theo định hướng của Chính phủ để phát triển các hệ thống cảng nước sâu, hệ thống logicstics trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, với vai trò hỗ trợ trong chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu lưu thông hàng hóa tại Việt Nam, thời gian tới VIMC mong muốn đồng hành với các đối tác quốc tế trong việc xây dựng và phát triển các trung tâm logicstics, để hàng hóa có thể kết nối thẳng từ các cảng Việt Nam, các khu kinh tế Việt Nam đến các thị trường châu Âu, Mỹ và các thị trường khác trên thế giới”.

Báo Quốc tế