Khát vọng phát triển: Ra biển lớn – Bây giờ hoặc không bao giờ

18/08/23 10:16 PM

Ngày 18/8/2023, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng Phim tài liệu “RA BIỂN LỚN – BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ”. Bộ phim thể hiện khát vọng của những con người làm trong lĩnh vực hàng hải về việc nâng cao vị thế của ngành hàng hải Việt Nam, phát triển kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển và làm giàu từ biển.  Bộ phim được ghi hình tại Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng, Cảng Sài Gòn, SSIT, Vosco… cho khán giả thấy được khát vọng phát triển của VIMC cùng các doanh nghiệp thành viên nói riêng và ngành hàng hải nói chung.