Khối Cảng biển VIMC khu vực phía Nam liên kết nâng cao năng lực và đồng hành cùng phát triển

28/04/22 12:25 AM

Ngày 27/4/2022, tại thành phố Cần Thơ, Phó Tổng giám đốc Lê Quang Trung đã dự, chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị cảng biển thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tại khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ, bao gồm: Cảng Sài Gòn, Cảng Quy Nhơn, Cảng Cần Thơ và Cảng Hậu Giang. Bốn đơn vị cảng biển tham gia Lễ ký kết đều là cảng biển quan trọng phục vụ chủ yếu cho việc phát triển kinh tế-xã hội của vùng, địa phương.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các cảng biển thành viên VIMC nhằm cụ thể hóa các chiến lược phát triển lâu dài của từng đơn vị; đồng thời, thực hiện định hướng của Tổng công ty là kết nối dịch vụ giữa các đơn vị thành viên và cung cấp các chuỗi dịch vụ trọn gói đến với khách hàng tại khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ và mở rộng ra các nước xung quanh như Campuchia, Lào.

Việc ký kết hợp tác sẽ giúp mở ra các cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị để từng bước hoàn thiện nâng cao năng lực đội ngũ, thúc đẩy tiến trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp “Lấy khách hàng làm trung tâm” của từng đơn vị nói riêng và VIMC nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty – Lê Quang Trung đánh giá rất cao sự năng động và chủ động của các đơn vị trong việc liên kết hợp tác và đề nghị khẩn đẩy nhanh việc thực thi thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị thành các công việc hợp tác cụ thể. Đề nghị Cảng Sài Gòn phát huy vai trò là động lực thúc đẩy liên kết, mở rộng chuỗi dịch vụ kết nối với các cảng biển khu vực miền Tây Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Đồng thời, các đơn vị chủ động liên kết hợp tác, chia sẻ thông tin thị trường, đồng hành cùng nhau để không chỉ cung cấp các dịch vụ đơn lẻ mà còn là “giải pháp” cho khách hàng trong vùng phục vụ của các cảng.

Sau Lễ ký kết, Cảng Sài Gòn, Cảng Quy Nhơn, Cảng Cần Thơ và Cảng Hậu Giang sẽ đồng hành cùng nhau phục vụ tốt khách hàng, từng đơn vị tham gia sẽ được bổ sung thêm nguồn lực để hoàn thiện năng lực cung cấp dịch vụ của mình tại thị thị trường của từng đơn vị, đồng thời, mở ra các nguồn lực, năng lực mới để cung cấp các giá trị mới đến khách hàng của từng đơn vị nói riêng, đến nhóm khách hàng chung của các đơn vị ký kết hợp tác và khách hàng của VIMC nói chung.