Những điểm mới về lương thưởng sắp có hiệu lực

Người lao động được ủy quyền nhận lương, có thêm ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương… khi Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2021.

Vnexpress