Phóng sự Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020- 2025