Sử dụng ePort hiệu quả cùng Cảng Đà Nẵng

Chuyển đổi số giúp xác định các cơ hội số để tạo đột phá trong phát triển, hướng đến mục tiêu phát triển Cảng Đà Nẵng là Cảng xanh, Cảng thông minh.

Để hiện thực mục tiêu trên, Cảng Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp, một trong số đó là đưa vào sử dụng Cảng điện tử – DNP ePORT để nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng bằng cách kết nối hãng tàu triển khai: Lệnh giao hàng điện tử – eDO: Kết nối Hải quan điện tử – eCustom; Giao dịch điện tử không dùng tiền mặt – ePayment; Hóa đơn điện tử – eInvoice

Đến nay, Cảng Đà Nẵng kết nối hơn 12 hãng tàu sử dụng lệnh giao hàng điện tử eDO, kết nối cổng thanh toán quốc gia NAPAS để hỗ trợ khách hàng thanh toán phí dịch vụ qua internet banking – không dùng tiền mặt.

Cảng Đà Nẵng