Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu(SSG) do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu

28/12/23 4:11 PM

1.Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

2.Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 40 đường số 1 khu phố 3 – P. Bình Thuận – Q. 7 – Tp. Hồ Chí Minh

– Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương,….

– Vốn điều lệ Công ty: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

3. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:

– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

– Số lượng cổ phần chào bán: 1.323.000 cổ phần (tương đương 26,46% vốn điều lệ)

– Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 22.300 đồng/ cổ phần.

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

5.Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Vận tải biẻn Hải Âu do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu

6.Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: từ 8h00 ngày 29/12/2023 đến 15h30 ngày 22/01/2024 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

– Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố.

7.Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 25/01/2024

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc.

8.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

– Thời gian: 10h00 ngày 29/01/2024

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 29/01/2024 đến ngày 03/02/2024

10.Thời gian hoàn tiền đặt cọc: từ ngày 30/01/2024 đến ngày 02/02/2024

Mọi thông tin tham khảo tại website: https://hnx.vn, www.irs.com.vn/tin-dau-gia,  https://vimc.co/


Hồ sơ công bố thông tin