Vinalines Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

11/04/20 6:00 AM

Để góp phần thực hiện thắng lợi, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ quản lý và người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan; kịp thời cung cấp thông tin để người lao động biết và thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 385/BQL-QLDNMT ngày 05/4/2020 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Xây dựng phương án xử lý tình huống liên quan đến việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Covid-19 trong tình hình mới kết hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn.

Triển khai thực hiện công tác khai báo y tế đến toàn thể cán bộ quản lý và người lao động Công ty.

Một số hình ảnh công tác triển khai phòng dịch bệnh Covid-19:

Tuyên truyền và đo thân nhiệt cán bộ người lao động Công ty và khách hàng ra vào Công ty hàng ngày

Phun thuốc diệt khuẩn thường xuyên tại các khu vực làm việc

Tuyên truyền phòng dịch Covid-19 tại khu vực cầu cảng và Tổ cơ giới

Vinalines Hậu Giang