Vosa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Sài Gòn Port Logistics và Vantage Holdings về khai thác vận tải

9/07/22 12:08 PM

Ngày 08/7/2022, tại Tp.HCM, Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa) cùng Công ty Sài Gòn Port Logistics và CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE HOLDINGS đã ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên về khai tác vận tải và Kế hoạch triển khai khai thác đội tàu container sông – biển của Vosa.

Theo thỏa thuận hợp tác 3 bên, với vai trò là đối tác uy tín trong lĩnh vực Dịch vụ Hàng hải và Logistics tại Việt Nam, Vosa sẽ hợp tác kinh doanh và cung cấp cho Sài Gòn Port Logistics và Vantage Holdings các Dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường thủy hoặc đường bộ từ các cảng trong lãnh thổ Việt Nam đến các ICDs, kho hàng, nơi nhận hàng (trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam) và ngược lại; Dịch vụ thủ tục hải quan; Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ áp tải hàng hóa và các Dịch vụ logistics khác…

Với vai trò là đối tác, Công ty Sài Gòn Port Logistics và Công ty cổ phần Vantage Holdings sẽ phụ trách tiếp cận, tiếp thị Khách hàng, tìm kiếm hàng hóa, dịch vụ. Tham gia cùng Vosa kiểm soát quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa và tư vấn, hỗ trợ để có giải pháp an toàn, hiệu quả, đạt chất lượng dịch vụ…

Ngay tại lễ ký kết, 3 bên đã ký kết triển khai kế hoạch khai thác đội tàu container sông – biển của Vosa. Trong tháng 7/2022, sẽ cụ thể hoá việc mua bán chỗ trên tàu container sông – biển và định ra các tuyến cũng như lịch chạy tàu định tuyến cụ thể và cùng nhau ký kết tiếp phụ lục để sẵn sàng khai thác vào đầu tháng 11/2022. Đây là dịch vụ vận tải giúp đưa ra giải pháp logistic cho các hãng tàu, trong bối cảnh thị trường tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu tàu, thiếu vỏ container.