VOSCO tập trung phát triển đội tàu, nâng cao năng lực vận tải trong năm 2024

15/04/24 9:39 AM

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở chính số 215 Lạch Tray, Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (Vosco) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), cổ đông lớn sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty, có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc và đại diện một số Ban chuyên môn. Về phía Vosco, có các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, đại diện các đơn vị trong Công ty, chi nhánh và 51 cổ đông, đại diện cho 71,76 triệu cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

Báo cáo với các cổ đông tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết, năm 2023, dù thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là thị trường tàu hàng rời và container rất khó khăn nhưng Công ty đã chủ động đánh giá thị trường, tận dụng tốt các cơ hội; duy trì tốt quan hệ với khách hàng, tiếp tục áp dụng các biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên. Đồng thời, tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu. Bên cạnh việc nỗ lực để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh chính ổn định, an toàn, hiệu quả, Công ty đã nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng doanh thu và nâng cao kết quả hoạt động như từng bước tham gia một cách có hiệu quả vào hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu để có thể giành được quyền vận chuyển/thuê tàu và có sẵn nguồn hàng ổn định. Năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, với tổng doanh thu đạt 3.399 tỷ đồng, bằng 212,84% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt mức 200 tỷ đồng, bằng 101,53% kế hoạch năm.

Năm 2024, dự báo thị trường vận tải biển vẫn còn nhiều biến động khó lường và tình hình chính trị bất ổn trên thế giới, Vosco vẫn quyết tâm đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 323 tỷ đồng, tăng 161,51% so với năm 2023. Để đạt được mục tiêu này, Vosco sẽ triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, bao gồm: Đầu tư phát triển đội tàu, tăng năng lực vận tải; Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Xác định phát triển đội tàu và nâng cao năng lực vận tải là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, ngay trong quý 1/2024, Vosco đã thuê thêm 2 tàu dầu/hoá chất Đại Hưng và Đại Thành theo hình thức thuê tàu trần trong 3 năm. Việc mở rộng đội tàu này nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các quy định mới trong lĩnh vực hàng hải. Đồng thời khẳng định chất lượng dịch vụ và những giá trị mà Vosco mang đến cho khách hàng, đối tác.

Tại Đại hội, tất cả các tờ trình được thông qua với tỷ lệ 100%, thể hiện sự đồng thuận và tin tưởng của cổ đông đối với kế hoạch và hướng đi của công ty. Các câu hỏi và ý kiến của cổ đông đã được giải đáp một cách cụ thể và thoả đáng.

Phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Nguyễn Quang Minh – Chủ tịch HĐQT Vosco đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các cổ đông, khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Vosco trong suốt thời gian qua.

Sự đồng hành và ủng hộ này chính là động lực to lớn giúp Vosco đạt được những thành công trong năm 2023 và đặt nền tảng vững chắc cho kế hoạch phát triển bứt phá trong năm 2024. Vosco sẽ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi, đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng lực vận tải và chất lượng dịch vụ để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2024, từng bước thực hiện mục tiêu “Vươn ra biển lớn” và khẳng định vị thế một trong những doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu Việt Nam.