Cảng Đà Nẵng sẽ tập trung nguồn lực vào việc mở rộng và phát triển hệ thống cảng biển và logistics

10/04/24 11:27 AM

Ngày 09/4/2024, tại Khách sạn Novotel Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Lê Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Bà Phan Nhị Hà – Trưởng Ban Kiểm soát

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (cổ đông lớn nhất tại Cảng Đà Nẵng, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phần của Cảng Đà Nẵng) có ông Đỗ Hùng Dương – Thành viên HĐQT; cùng đại diện Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng công ty.

Ngoài ra, Đại hội cũng hân hạnh đón tiếp các đại biểu từ Wanhai Lines Singapore, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với 20,29% cổ phần, cùng với sự tham gia của các cổ đông khác, đại diện cho 96.790.857 cổ phần có quyền biểu quyết, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Cảng Đà Nẵng.

Ông Phan Bảo Lộc- Thành viên HĐQT, thành viên HĐQT trình bày các báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Phan Bảo Lộc – Thành viên HĐQT đã trình bày các báo cáo quan trọng, bao gồm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo 2024-2029; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập…

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Cảng Đà Nẵng đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng. Tổng doanh thu năm 2023 tăng 79,61% so với năm 2018, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019-2024 là 12,57%. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 345,22 tỷ đồng tăng 88,25% so với năm 2018, tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn 13,71%. Về sản lượng, năm 2023 đạt 12,20 triệu tấn, tăng 41,15% so với năm 2018 với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn gần 8% (7,53%). Trong đó sản lượng hàng container luôn chiếm hơn 60% cơ cấu tỉ trọng sản lượng hàng hóa qua cảng, năm 2023 tăng 82,5% so với năm 2018, với mức tăng trưởng trung bình 13,35%. Đồng thời hoàn thành xuất sắc các mặt công tác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn, đời sống của người lao động và lợi ích cổ đông được đảm bảo.

Ông Trần Lê Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu tại Đại hội.

Trong phần trình bày về kế hoạch và mục tiêu trong nhiệm kỳ 2024-2029, Cảng Đà Nẵng sẽ tập trung nguồn lực vào việc mở rộng và phát triển hệ thống cảng biển và logistics, đồng thời nhấn mạnh vào việc tạo ra giá trị cho cổ đông và cộng đồng thông qua các hoạt động kinh doanh bền vững và hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, Cảng Đà Nẵng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu về quản trị hoạt động của công ty ổn định, đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn, hiệu quả, tối ưu lợi nhuận, xây dựng kế hoạch vốn cho công tác đầu tư phát triển trong gia đoạn sắp đến, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện Dự án đầu tư Cảng Liên Chiểu; tiếp tục thực hiện quản lý chi phí hiệu quả; thực thi các giải pháp theo phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm” và “Mang dịch vụ đến tận nơi phục vụ khách hàng”.

Tiếp tục nâng cao năng suất lao động và hiệu quả khai thác; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai thác. Xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp để phát triển hệ thống cảng biển xanh, hiện đại đảm bảo đáp ứng với các quy định, tiêu chuẩn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững; quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho cổ đông, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động…

Đối với năm 2024, Cảng Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 365 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 8%.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty ở nội dung tương ứng, Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2024, Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2023 và dự kiến năm 2024, các báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát tại Đại hội, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029

Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029

Tại Đại hội, Quý cổ đông đã đưa ra các ý kiến thảo luận và đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp thấu đáo. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên nhiệm kỳ 2024-2029. Với sự tín nhiệm cao của các cổ đông, ông Nguyễn Đình Chung – Thành viên HĐQT VIMC tiếp tục được bầu tham gia HĐQT Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024 – 2029 và giữ chức Chủ tịch HĐQT Cảng Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT Cảng Đà Nẵng phát biểu bế mạc Đại hội

Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Chung thay mặt cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Cảng Đà Nẵng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và quý cổ đông. Sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và sự đồng thuận ủng hộ của quý cổ đông chính là nguồn động viên to lớn để Cảng Đà Nẵng hoàn thành các mục tiêu đề ra, từng bước xây dựng Cảng Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Cảng Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với những kết quả kinh doanh ấn tượng và định hướng phát triển rõ ràng, Cảng Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ 2024 – 2029.