Cảng Hải Phòng đạt Top 10 Công ty UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022-2023

15/11/23 2:16 PM

Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2023 được tổ chức ngày 10/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã trao giải thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch cho 10 công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM và trao giải quản trị công ty tốt năm 2022-2023 cho 10 công ty niêm yết trên HNX.

Top 10 Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022-2023

Lãnh đạo HNX cho biết, bộ tiêu chí đánh giá chất lượng CBTT&MB năm 2022-2023 vẫn bao gồm 72 tiêu chí nhưng có sự điều chỉnh về nội dung cũng như cách đánh giá, thang điểm đánh giá. Tiêu chí đánh giá được thiết kế dựa trên các quy định về CBTT và quản trị công ty (QTCT) của các công ty quy mô lớn trên thị trường chứng khoán, những thông lệ quốc tế về CBTT và QTCT, Bộ nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất.

Bà Đào Thị Thu Hà -Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhận cúp Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022-2023

Được đánh giá cao về minh bạch và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, giúp xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tăng niềm tin từ các đối tác và nhà đầu tư, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (MCK UPCoM: PHP) vinh dự được là một trong 10 công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM được HNX trao giải thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022-2023.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ tiếp nâng cao công tác quản trị công ty, công bố thông tin và minh bạch, đồng thời hướng đến áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về quản trị công ty để tiếp tục khẳng định và phát triển hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp.

Năm 2023, Cảng Hải Phòng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, bao gồm các nhóm giải pháp về công tác thị trường, công tác khai thác, công tác quản trị; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng đạt được kết quả đáng khích lệ.

Kết thúc 10 tháng đầu năm 2023, Cảng Hải Phòng đạt được sản lượng hợp nhất thông qua 31,2 triệu tấn, doanh thu 2.085 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 820 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận của Công ty mẹ Cảng Hải Phòng 10 tháng đạt 509 tỷ đồng. Tháng 10/2023, lợi nhuận hợp nhất 59,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của Công ty mẹ là 36,6 tỷ đồng (tăng 42% so với kế hoạch).

Trong 02 tháng cuối năm, Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp trong công tác quản trị, khách hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 hoàn thành và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua.