Cảng Quy Nhơn quyên góp 1 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 27/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phát động quyên góp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ cho các địa phương, lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch và nhân dân.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng; tiếp tục đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn dịch Covid-19 thành công trong thời gian đến và kêu gọi toàn thể tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với tinh thần “Đoàn kết, tương thân, tương ái” tiếp tục ủng hộ vật chất, tinh thần để cùng cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và sức khỏe cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Đinh Nguyễn Thị Phong Vũ nhận bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Cảng Quy Nhơn

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, tại buổi lễ phát động, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Sự đồng hành của mọi nguồn lực xã hội nói chung và Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nói riêng là động lực và cơ sở để Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Cảng Quy Nhơn