CICT tổ chức “Study Tour” với khối dịch vụ Logistics

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ khối văn phòng Tổng công ty hiểu biết sâu hơn về hoạt động của khối cảng biển VIMC, cũng như kết nối với khối logistics thành viên. Trong ngày 5/12/2020, Công ty TNHH cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) đã tổ chức “Study Tour” cho các cán bộ, nhân viên nhằm học hỏi và giao lưu với các Ban của Tổng công ty và các cán bộ của các công ty trong khối dịch vụ: Vimadeco, VinaBridge, VOSA,VIMC Logistics, Công ty đầu tư phát triển cảng Cái Lân CPI, VIJACO, MSC và Chi nhánh VIMC Hải Phòng.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng giám đốc CICT Lê Quang Trung đã giới thiệu với các cán bộ tham gia “Study Tour” về CICT, năng lực cầu bến, thiết bị, phân tích cơ cấu hàng hoá khu vực, các điểm mạnh trong quản trị cảng của CICT, tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, Q&A..

Đoàn cũng tham quan thực tế cầu bến, hàng hoá, trao đổi về kết nối chuỗi, các cơ hội cho các đơn vị làm logitics của VIMC có thể tham gia voi CICT, tham quan Vịnh Ha Long…

TGTT