Cụm thi đua số 3 Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sơ kết công tác thi đua, khen thưởng

20/07/22 9:06 AM

Ngày 19/7/2022 tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) – Cụm trưởng cụm thi đua số 3 Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, công chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của 05 đơn vị thành viên thuộc Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cụm thi đua số 3 gồm: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC); Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR); Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (AVC).

Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3, cho thấy, trong 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các đơn vị trong cụm đã và đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra. Có nhiều đơn vị trong Cụm thi đua đạt và vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước so với kế hoạch như:  VIMC, ACV, VEC.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tăng cường thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm cải thiện đời sống, văn hóa tinh thần cho người lao động.

Công tác khen thưởng tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả, Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, trong đó chú trọng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của mình để kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng thực sự đã động viên người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã cùng nhau trao đổi thảo luận sửa đổi về Luật thi đua khen thưởng, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, bàn các biện pháp nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình mới, những nhân tố mới trong Cụm. Đưa ra nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng của Cụm theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; đồng thời trao đổi thảo luận về nội dung kiểm tra công tác thi đua khen thưởng ít nhất tại 02 đơn vị theo yêu cầu của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc VIMC – Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 đề nghị các đơn vị trong cụm cần gắn bó, hợp tác chặt chẽ, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của tất cả các đơn vị trong mọi mặt hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và  tin tưởng rằng, từ nay đến cuối năm, các đơn vị trong Cụm sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao, phát huy vai trò là công cụ quan trọng để Chính phủ điều tiết thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.