Đảng ủy VIMC tham dự trực tuyến Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW – Khóa XII

Sáng 10/6/2021, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII với 28 điểm cầu (Trong đó có điểm cầu tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – VIMC) và điểm cầu Trung tâm cơ quan Đảng ủy khối.

Đến dự Hội nghị đại diện lãnh đạo các Ban Đảng ở Trung ương; về phía Đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Thường trực các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khối Trung ương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhận định, sau 05 năm kể từ khi quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương nghiêm túc thực hiện, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn đến cấp ủy các cấp; các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng việc ban hành Chương trình hành động, kế hoạch, kết luận, hướng dẫn kịp thời và đồng bộ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết được đổi mới nên đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy khối báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/TW trong toàn Đảng bộ Khối có ý nghĩa rất quan trọng, đã khơi dậy và là chỗ dựa cho niềm tin và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, để tăng cường chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham luận tại Hội nghị đại diện các đảng bộ trực thuộc hoàn toàn nhất trí với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 04 và đã đưa ra nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Phát biểu và kết luận Hội nghị đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận các tổ chức đảng, cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trọng tâm là nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, tự phê bình và phê bình, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang và bản chất tốt đẹp của Đảng, ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên, sự gương mẫu của từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất định toàn Đảng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, để Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.