Hàng qua cảng biển Vinalines tăng trở lại sau dịch Covid-19

27/05/20 8:46 AM

Sản lượng hàng hóa qua nhóm cảng biển do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) quản lý có dấu hiệu tăng sau khi dịch Covid-19 giảm nhiệt.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển của Vinalines đã nhích nhẹ sau khi dịch Covid-19 “giảm nhiệt”

Theo thống kê của Cục Hàng hải VN, 4 tháng năm 2020, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển do Tổng công ty quản lý đạt gần 27,6 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 12,6% tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển cả nước.

Trong đó, Cảng Hải Phòng có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất, đạt hơn 6,9 triệu tấn (tương đương cùng kỳ năm ngoái), chiếm 25%. Cảng CMIT xếp vị trí thứ 2, đạt 3,9 triệu tấn, chiếm 14% so với tổng khối lượng hàng hóa qua nhóm cảng thuộc quyền quản lý của Vinalines. Các cảng có khối lượng hàng hóa thông qua nhỏ nhất là cảng Năm Căn, cảng Bến Thủy thuộc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh  (từ 0 đến 0,09 triệu tấn)

So với cùng kỳ năm 2019, cảng SSIT có sự tăng trưởng về lượng hàng hóa thông qua cao nhất với mức tăng 54% (từ 1,99 lên 3,1 triệu tấn); Giảm nhiều nhất là cảng Bến Thủy với mức sụt giảm 13% (từ 0,72 xuống còn 0,09 triệu tấn).

Trước đó, thông tin về kết quả kinh doanh quý 1/2020, dưới tác động của dịch Covid-19, 3 tháng đầu năm, sản lượng hàng hóa thông qua nhóm cảng đơn vị chi phối ước hơn 16,6 triệu tấn, chỉ bằng 96% so với cùng kỳ năm 2019 và 22% kế hoạch năm 2020. Trong đó, một số cảng trọng yếu có sản lượng sụt giảm mạnh như: Cảng Hải Phòng (đạt 75% so với cùng kỳ 2019), Cảng Sài Gòn (đạt 85% so với cùng kỳ năm 2019).

Báo Giao thông